Minik Japonya
 
Japonya'da Eğitim

BURS SİSTEMİ:
Japon Hükümeti (Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı:MEXT) tarafından yürütülmekte olan burslu yabancı öğrenci sistemi çerçevesinde Türkiye’de; “Araştırma”, “Lisans” ve “Japonca ve Japon Kültürü Araştırmaları" olmak üzere 3 kategoride burslar verilmektedir.

ÖNEMLİ NOT: Posta yolu ile yapılan burs başvuruları kabul edilmez. Burslara başvuru formları şahsen veya sizin adınıza bir başkası tarafından Japonya Büyükelçiliği'nden (Ankara) ve Japonya Başkonsolosluğu'ndan (İstanbul) teslim alınabilir ve aynı yerlere teslim edilebilir. Başvuru formları ayrıca Büyükelçiliğin internet sitesinden de indirilebilir.JAPONYA HÜKÜMETİ (MONBUKAGAKUSHO:MEXT) 2006 ARAŞTIRMA BURSU (BAŞVURULAR SONA ERMİŞTİR)

Üniversite (lisans) mezunu (veya eşdeğer eğitim almış) olup, Japonya’da 1.5 veya 2 yıl süreyle (Japonca bilgisine sahip olunmaması halinde bu sürenin 6 aylık kısmı dil eğitimi için kullanılabilir) uzmanlık alanlarında araştırma yapmak isteyen kişilere yönelik bir burs programdır; Araştırma bursu olmasına rağmen Japonya'da Yüksek Lisans veya Doktora programına devam etmeye hak kazananlar da öğrenimleri süresince bu burstan yararlanabilirler. Bu yıl düzenlenecek sınavlarda başarılı olan 13 Türk öğrenci araştırma öğrencisi olarak Japonya’ya gönderilecektir.

Kontenjan: 13 kişi (13 asil adaya ek olarak 3 yedek aday belirlenecektir.)

Burs Süresi:
Araştırma Öğrencileri için:
Nisan 2006 – Mart 2008 (24 ay) veya
Ekim 2006 – Mart 2008 (18 ay)

Yüksek Lisans ve Doktora programlarına doğrudan kabul edilen öğrenciler için burs süresi, eğitimleri için gerekli süreyi ve 6 aylık Japonca eğitim süresini (gerekli olması halinde) kapsamaktadır.

Burs İmkanları:
Aylık Burs Miktarı: 175.000,- Japon Yeni
Ulaşım: Türkiye - Japonya arasında gidiş-dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti
Okul Harcı: Giriş sınavı ücreti, kayıt ve harç ücretleri
Konaklama: Yabancı öğrenci yurtları veya üniversitelere ait yurtlarda konaklama hakkı verilmekte olup, uygun yer bulunmaması durumunda ev kiralama konusunda öğrenci işleri bürosundan yardım hizmeti verilmektedir. Ancak tüm bu konaklama masrafları burslu öğrenci tarafından karşılanmaktadır.
Sağlık Sigortası: Bir yıldan fazla Japonya’da yaşayacak yabancıların “Ulusal Sağlık Sigorta Sistemi”ne kaydolmaları ve aylık prim ödemeleri zorunludur. Burslu öğrencilerin gelirleri belirlenen sınırın altında ise indirim imkanından yararlanabilirler.

Çalışma Alanları:
Sosyal Bilimler (Edebiyat, Tarih, Hukuk, Siyasal Bilgiler, Ekonomi, Pedagoji, Psikoloji, Sosyoloji, Müzik, Güzel Sanatlar, vb.)
Tabii Bilimler (Temel Bilimler, Mühendislik, Ziraat, Balıkçılık, Eczacılık, Tıp, Diş Hekimliği, vb.)
*Çalışmaların Japonya’daki üniversitelerde yapılabilir olması gerekmektedir. Şirket veya uygulama atölyelerinde yapılacak çalışmalar kapsam dışıdır.

Başvuracak Adaylarda Aranacak Temel Şartlar:
(Not: Aşağıda belirtilenler temel hususlar olup, detaylı bilgi için mutlaka İngilizce/Japonca açıklamaların incelenmesi gerekmektedir.)

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
(2) 1 Nisan 2006 tarihi itibariyle 35 yaşını aşmamış olmak. (2 Nisan 1971’den sonra doğmuş olmak)
(3) Üniversite mezunu veya son sınıf öğrencisi olmak. (Üniversite son sınıf öğrencilerinin en geç 26 Ağustos 2005 tarihine kadar mezuniyet belgelerini Japonya Büyükelçiliği’ne teslim etmeleri zorunludur.)
* Prensip olarak doktora programından mezun olmuş olanlar ancak Japonya’da derece alacakları bir program için başvuru yapabilirler.
(4) Adayların Japonya’da yapacakları çalışmanın alanı, üniversitede eğitimini gördükleri alan (veya ilgili bir alan) olmalıdır.
(5) İngilizce veya Japonca dillerinden en az birini bilmek. Ayrıca Japonya’da Japonca öğrenmeye istekli olmak. TOEFL, IELTS, KPDS, ÜDS veya Japonca Yeterlik Sınavı belgesinin eklenmesi zorunludur.

HATIRLATMA: 2006 Monbukagakusho:Mext Araştırma Bursu'na başvuracak adaylardan "yabancı dil düzeyini gösterir belgesi" bulunmayanların en geç 10 Mayıs 2005'e kadar TOEFL sınavına girmesi gerektiğini hatırlatırız.

TOEFL sınav sonuçları, sınava giriş tarihinden 15 gün sonra belli olmaktadır. Ancak sonucun posta ile tarafınıza ulaşması daha uzun sürmektedir. Bu nedenle, en geç 10 Mayıs 2005'te sınava giren ve sonucunu telefonla öğrenen adaylar, sınav sonuç belgesi yerine başvuru sırasında dolduracakları beyan belgesini başvuru dosyalarına ekleyebileceklerdir.


(6) Japonya’daki üniversitelerde çalışmalarını yapmaya ruhsal ve bedensel olarak engeli bulunmamak.
(7) Burs süresince (Nisan 2006 - Mart 2008 veya Ekim 2006 - Mart 2008) Japonya’da kalmasına bir engeli bulunmamak.

2006 AKADEMİK YILI BURS SİSTEMİNDE MEYDANA GELEN TEMEL DEĞİŞİKLİKLER

(1) Kabul Mektubu: Bu yıla kadar başvuracak adayların başvuru öncesinde Japonya’daki üniversite öğretim üyeleriyle irtibat kurarak kabul mektubu temin etmeleri gerekmekteydi. Ancak 2006 akademik yılı itibariyle, Japonya Büyükelçiliği tarafından gerçekleştirilecek “1. Aşama Seçim”de başarılı olanların Japonya’daki üniversitelerden kabul mektubu temin etmeleri istenecektir. “1. Aşama Seçim” üç aşamalı yapılacaktır: (A) Ön Eleme, (B) Yazılı Yabancı Dil Sınavı, (C) Mülakat Sınav.

(2) Yazılı Yabancı Dil Sınavı: Bu yıla kadar Yazılı Japonca Yabancı Dil Sınavı yalnız mülakat sınavda başarılı olan adayların seviyelerini ölçmek ve referans olması amacıyla gerçekleştirilmekteydi. Ancak 2006 akademik yılı itibariyle, Japonca ve İngilizce dillerinde yapılacak Yazılı Yabancı Dil Sınavları, seçim sonucunu doğrudan etkileyecektir. “Ön Eleme” de başarılı olan adayların yapılacak Yazılı Japonca Yabancı Dil Sınavı’na katılmaları zorunludur. Ancak, Japonca bilmeyenler veya bildiği halde arzu edenler Yazılı İngilizce Yabancı Dil Sınavı’na katılabilirler. Adayın her iki dilde sınava girmesi durumunda alacağı yüksek puan değerlendirmeye katılacaktır.

(3) Yüksek Lisans veya Doktora Programlarına Doğrudan Kabul: Bu yıla kadar yüksek lisans ve doktora programlarına devam etmek isteyen adayların 6 ay araştırma öğrencisi olarak çalışmalarını yapmaları gerekmekteydi. Ancak 2006 akademik yılı itibariyle, arzu eden bursluların Japonya’ya gitmeden önce yüksek lisans veya doktora resmi programlarına kabul edilmeleri mümkün olabilmektedir.

Başvuru Sırasında Teslim Edilmesi Gereken Belgeler:
İngilizce / Japonca açıklamada (7. Application Procedure) belirtilen belgelere ek olarak aşağıda sıralanan belgelerin başvuru sırasında teslim edilmesi gerekmektedir.

(1) Yabancı dil düzeyini gösterir belge (25 Nisan 2003’ten sonra alınmış olması gerekmektedir.)

2006 akademik yılı itibariyle, daha önce aranmakta olan yabancı dil belgesi baraj şartı (TOEFL 210 veya Japonca Yeterlik Sınavı 2. Düzey) kaldırılmıştır. Ancak, “Ön Eleme”de dil yeterliliğinin değerlendirilebilmesi için TOEFL, IELTS, KPDS, ÜDS veya Japonca Yeterlik Sınavı sonuç belgelerinden birin verilmesi zorunludur.

(2) “Personal Data Sheet”
Başvuru formları ile birlikte temin edilecek (veya internetten indirilebilecek) olan bu tablo doldurulacak ve hem yazılı hem de elektronik data (floppy disket) olarak teslim edilecektir.

(3) “Araştırma Projesi”nin Türkçe özeti

(4) Taahhütname (Formların içerisinde yer almaktadır)

Önemli Not: Eksik belge ve posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

JAPONYA HÜKÜMETİ (MONBUKAGAKUSHO:MEXT) 2006 LİSANS BURSU (BAŞVURULAR SONA ERMİŞTİR)

12 yıllık okul eğitimini (veya Japon ortaöğretim kurumlarına eşdeğer kurumlardaki eğitimini) tamamlamış ve Japon üniversitelerinde bir yıllık hazırlık eğitiminin (Japonca eğitimi) ardından 4 yıllık lisans eğitimi görecek kişiler için düzenlenen bir burs programıdır. Her yıl düzenlenen sınavlarda başarılı olan 1 Türk öğrenci branş öğrencisi olarak Japonya’ya gönderilmektedir.

Kontenjan: Her yıl 1-2 aday tavsiye edilmektedir. Ancak kesin kontenjan belli değildir.

Burs Süresi: Nisan 2006 – Mart 2011 (5 yıl)

Burs İmkanları:
Aylık Burs Miktarı: 135.000,- Japon Yeni
Ulaşım: Türkiye-Japonya arasında gidiş-dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti
Okul Harcı: Giriş sınavı ücreti, kayıt ve harç ücretleri
Konaklama:
a) Burslunun Japonca hazırlık sınıfına devam edeceği ilk yıl ilgili okul yurdunda konaklama temin edilecektir.
b) Lisans eğitimi sürecinde ise yabancı öğrenci yurtları veya üniversitelere ait yurtlarda konaklama hakkı verilmekte olup, uygun yer bulunmaması durumunda ev kiralama konusunda öğrenci işleri bürosundan yardım hizmeti verilmektedir. Ancak tüm bu konaklama masrafları burslu öğrenci tarafından karşılanmaktadır.
Sağlık Sigortası: Bir yıldan fazla Japonya’da yaşayacak yabancıların “Ulusal Sağlık Sigorta Sistemi”ne kaydolmaları ve aylık prim ödemeleri zorunludur. Burslu öğrencilerin gelirleri belirlenen sınırın altında ise indirim imkanından yararlanabilirler.

Başvuracak Adaylarda Aranacak Temel Şartlar:
(Not: Aşağıda belirtilenler temel hususlar olup, detaylı bilgi için mutlaka İngilizce/Japonca açıklamaların incelenmesi gerekmektedir.)

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
(2) 2 Nisan 1984 ile 1 Nisan 1989 tarihleri arasında doğmuş olmak.
(3) Lise mezunu veya son sınıf öğrencisi olmak. (Lise son sınıf öğrencilerinin en geç 26 Ağustos 2005 tarihine kadar mezuniyet belgelerini Japonya Büyükelçiliği’ne teslim etmeleri zorunludur.)
(4) İyi derecede İngilizce bilmek. (Akademik sınav dili İngilizce’dir.)
(5) Japonya’da Japonca öğrenmeye ve lisans eğitimini Japonca olarak yapmaya istekli olmak.
(6) Japonya’daki üniversitelerde çalışmalarını yapmaya ruhsal ve bedensel olarak engeli bulunmamak. Bulaşıcı hastalığı olmamak.
(7) Burs süresince (Nisan 2006 - Mart 2011) Japonya’da kalmasına bir engeli bulunmamak.

Seçim Yöntemi:
Japonya Büyükelçiliği tarafından gerçekleştirilecek “1. Aşama Seçim” sonucuna göre 1 veya 2 aday Japonya’ya tavsiye edilecektir. Nihai karar Japonya Hükümeti tarafından verilecektir.

“1. Aşama Seçim” üç aşamalı yapılacaktır: (A) Ön Eleme, (B) Yazılı Akademik ve Yabancı Dil Sınavı, (C) Mülakat Sınav.

Başvuru Sırasında Teslim Edilmesi Gereken Belgeler:
İngilizce / Japonca açıklamada (8. Application Procedure) belirtilen belgelere ek olarak aşağıda sıralanan belgelerin başvuru sırasında teslim edilmesi gerekmektedir.

(1) “Personal Data Sheet” Başvuru formları ile birlikte temin edilecek (veya internetten indirilebilecek) olan bu tablo doldurulacak ve hem yazılı hem de elektronik data (floppy disket) olarak teslim edilecektir.

(2) Taahhütname (Formların içerisinde yer almaktadır)

Önemli Not: Eksik belge ve posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

JAPONYA HÜKÜMETİ (MONBUKAGAKUSHO:MEXT) JAPONCA VE JAPON KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI BURSU

Bu bursun başvuruları sona ermiştir.

Türkiye’deki üniversitelere kayıtlı, temel olarak Japon Dili ve Edebiyatı konularında eğitim görmekte olan ve Japon üniversitelerinde 1 yıllık staj eğitimi (dinleyici öğrenci ve benzeri sıfatıyla) görecek olan öğrenciler için düzenlenen bir burs programıdır. Her yıl Nisan ayında düzenlenen sınavlar neticesinde Japonya’da eğitim görmesi için gönderilecek öğrencilerin sayısı o yılın bütçe imkanlarına göre değişiklik göstermektedir. Türkiye’den 1999 yılında 4, 2000 yılında 1, 2001 yılında 4, 2002 yılında 3, 2003 yılında 1, 2004 yılında ise 2 kişi Japon Dili ve Japonya Çalışmaları Öğrencisi olarak Japonya’ya gönderilmiştir.SEÇİM TAKVİMİ

Japonya Hükümeti Monbukagakusho:Mext Araştırma ve Lisans Bursları İçin

25 Nisan ’05 (Pazartesi) – 25 Mayıs ‘05 (Çarşamba): Lisans ve Araştırma Bursu başvuru süresi

30 Mayıs ’05 (Pazartesi) – 1 Haziran ‘05 (Çarşamba): Ön eleme (formların incelenmesi)

3 Haziran ’05 (Cuma): Ön eleme sonucunun ilanı

7 Haziran ’05 (Salı): Lisans Bursu ve Araştırma Bursu adayları için yazılı (yabancı dil) sınavı

9 Haziran ’05 (Perşembe): Lisans ve Araştırma Bursu mülakat sınavı

13 Haziran’05 (Pazartesi): Lisans ve Araştırma Bursu 1. Aşama Seçim sonuçlarının ilanı

26 Ağustos ’05 (Cuma): Üniversite Kabul Mektubunun Büyükelçiliğe verilmesi için son gün (1. Aşama Seçim'de kazanan adaylar)

Şubat 2006: Japonya Hükümeti’nin nihai kararının açıklanması

Nisan veya Eylül 2006 Japonya’da burs süresinin başlaması

"2005 Japonca ve Japon Kültürü Araştırmaları Bursu"
Seçim Takvimi

21 Şubat 2005 - Başvuruların başlangıcı
22 Mart 2005 - Başvuruların sona ermesi
25 Mart 2005 - Evrak inceleme neticelerinin açıklanması
29 Mart 2005 - Eleme sınavı (yazılı)
30 Mart 2005 - Eleme sınavı (sözlü)
4 Nisan 2005 - Sonuçların açıklanması
Temmuz ayında nihai sonuçların açıklanmasıSORU-CEVAP

SIK SORULAN SORULAR

- “Araştırma Bursu” kapsamında Japon üniversitelerinde yüksek lisans veya doktora yapabilir miyim?

Japonya’daki yabancı öğrenci kabul uygulamaları üniversitelere göre değişiklik gösterebilmektedir. Ancak Japonya’da irtibat kuracağınız danışman hocanız sizi yüksek lisans veya doktora programına kabul ederse, bu eğitiminiz süresince bursunuz devam edecektir.

- Araştırma konum Japonca dili üzerine olmasa dahi, başvuru dosyamda yabancı dil belgesi olarak Japonca Yeterlik Sınavı belgesi sunabilir miyim?

Evet, adaylar branş ve konu kısıtlaması olmaksızın Japonca Yeterlik Sınavı veya TOEFL, IELTS, KPDS, ÜDS sonuç belgesi ile başvuru yapabilirler.

- Kabul edilen dil sınavlarından hiçbirine daha önce girmemiştim. Ne yapabilirim?

TOEFL sınavı adaylar tarafından bireysel olarak alınabildiğinden hemen ilgili kuruma başvurmanızı ve en kısa zamanda sınav tarihi almanızı (www.prometric.com) tavsiye ederiz. TOEFL resmi sonucu yaklaşık 2 hafta sonra bildirilmekte olduğundan, bursun son başvuru tarihi olan 25 Mayıs’a yetişecek şekilde sınava girmenizi tavsiye ederiz.

- Bölüm birincisi olarak mezun oldum. Özel kontenjanınız var mı?

Bölüm birincilerine özel bir kontenjanımız mevcut değildir. Ancak bu ve benzeri başarılarınıza ilişkin belgenizi başvuru dosyanıza ekleyebilirsiniz.

- 4. sınıf öğrencisi olduğumdan son dönem not dökümümü henüz temin edemedim. Ne yapmalıyım?

Mümkün olan yıllara ait not dökümünüzü başvuru sırasında teslim ediniz. Daha sonra en kısa zamanda (mümkün ise mülakattan önce) eksik bilgileri tamamlamaya çalışınız.

Aday “1.Aşama Seçim”de başarılı olmuş olsa bile diploma notu belli bir düzeyin altında ise Japonya’ya tavsiye edilmeyecektir.

- Yazılı yabancı dil sınavı ve mülakat sınavı saatlerini önceden randevu alarak belirlemem mümkün mü?

Yazılı yabancı dil sınavı 7 Haziran’da, Büyükelçiliğimizce belirlenecek saatte ve tek oturumda gerçekleştirilecektir. Mülakat sınav ise tüm adaylar için aynı gün (9 Haziran’da) gerçekleştirilecektir. Adaylar sabah ve öğleden sonra olmak üzere tarafımızca iki gruba ayrılmakta ancak kesin bir sınav saati verilememektedir.

- Japonya’daki bir üniversiteden almış olduğum “kabul mektubu” var. Bu yıl da geçerli mi?

Bu yıl başvuracak adaylardan kabul mektubu istenmemektedir. Ancak “1.Aşama Seçim” sonucunda başarılı olanlar Japonya’daki üniversitelerle temas kurarak kabul mektubu alabileceklerdir.TÜRK-JAPON ÜNİVERSİTELİLER DERNEĞİ

Türk Japon Üniversiteliler Derneği, Japonya Hükümeti, Eğitim Kültür Spor Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (Monbukagakusho: MEXT) Bursu ile Japonya’da Eğitim görmüş ve halihazırda çeşitli alanlarda faaliyet göstermekte olan eski burslular tarafından; Türk ve Japon araştırmacıların karşılıklı fikir alışverişinde bulunabilecekleri entelektüel bir platform oluşturulması amacıyla 1992’de kurulmuştur.

Japonya Hükümeti’nin burslarından faydalanarak Japonya’ya gitmek isteyenler Türk Japon Üniversiteliler Derneği üyelerinin Japonya deneyimlerinden istifade edebilmektedirler. Ayrıntılı bilgi için Türk Japon Üniversiteliler Derneği’ne başvurabilirsiniz.

Japonya’daki eğitimini tamamlayarak Türkiye’ye dönen bursluların Japonya Büyükelçiliği Kültür Bölümü’ne bilgi vermelerini; ayrıca aynı zamanda Türk Japon Üniversiteliler Derneği’ne üye olmalarını rica ederiz.

Kaynak: Japonya Büyükelçiliği


Ana Sayfa   Sayfa Başı
©Copyright 2005 Minik Japonya

Sitemiz hakkındaki yorum ve isteklerinizi
lütfen çekinmeden bize yazınız