Minik Japonya
 




Rakamlarla Japonya


Burada bulunan veriler siz okurlarımızın özet bir Japonya ile Türkiye karşılaştırması yapabilmesi amacı ile CIA Factbook dan tercüme edilerek, ve iki ülke rakamlarından önemli olanları tablo halinde karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.

Önsöz

Japonya uzun süre kendi kültürünü elinde tutmasına rağmen, 19.yy sonu 20.yy başında Batı teknolojisine ve kültürüne açılmaya başlamıştır.
II. Dünya savaşı yenilgisinden sonra, Japonya kendini çabuk toplamış, Dünya'nın belli ekonomik güçlerinden olmayı başarmış ve Amerika'nın sadık müttefiklerinden biri olmuştur.
İmparator tahtını ulusal birliğin sembolü olarak tutmasına rağmen, asıl güç önde gelen politikacılar, bürokratlar, ve yüksek düzey iş adamlarının elinde bulunmaktadır.
Otuz senelik benzeri görülmemiş bir büyümenin ardından, Japon ekonomisi 1990 lardan başlayarak büyük bir yavaşlama içerisine girmiştir.


-- Coğrafi --

Açıklama Japonya Türkiye
Konum Doğu Asya, Kore yarımdasının doğusunda, Kuzey Pasifik Okyanusu ile Japon Denizi arasında bulunan adalar topluluğu.  
Coğrafi Koordinatlar 36 00 kuzey, 138 00 Doğu  39 00 kuzey, 35 00 Doğu 
Yüzölçüm Toplam: 377.835 km2
Su: 3.091 km2
Kara: 374.744 km2
Toplam: 780.580 km2
Su: 9.820 km2
Kara: 770.760 km2
Yüzölçüm- Karsılaştırma Yaklaşık Türkiye'nin yarısı  
Kara sınırları 0 km.  2.648 km.
Deniz sınırları 29.751 km. 7.200 km.
Klima Güneyde tropikal iklimden kuzeyde ılımlı soğuk iklime doğru bir değişim gösterir.  
Arazi  Genelde dağlık ve engebeli  
Uç yükseltiler En düşük: Hachiro-gata -4 m
En yüksek: Fuji Dağı 3.776 m. 
En düşük: Akdeniz 0 m
En yüksek: Ağrı Dağı 5.166 m. 
Doğal Kaynaklar Balık ve az miktarda madensel kaynaklar  Kömür, çelik hammadesi, krom, antimon, cıva, altın, barit, borat, stronsyum, kireçtaşı, magnezit, mermer, perlit, kil, ekilebilir arazi, hidro enerji
Arazi Kullanımı Ekilebilir arazi: %12,13
Kalıcı hasat: %1,01
Diğer: %86,86 (1998 tahmini)
Ekilebilir arazi: %34,53
Kalıcı hasat: %3,36
Diğer: %62,11(1998 tahmini)
Sulak Arazi 26.790 km2 (1998 tahmini) 42.000 km2 (1998 tahmini)
Doğal Afetler Birçok uyuyan ve birkaç aktif yanardağ; her sene yaklaşık 1500 deprem, tsunamiler; tayfunlar. Kuzey Türkiye, özellikle Marmara denizi ve Van gölü arasında uzanan fay hattında şiddetli depremler.
Çevre Sorunları Enerji santral emisyonundan kaynaklanan hava kirliliğinin asit yağmuru oluşturması; göl ve su rezervlerinin asitlenmesinin su kalitesini düşürmesi ve sualtı yaşamını tehdit etmesi; Japonya dünyanın en büyük balık ve tropikal ağaç tüketicisi olması sebebi ile bu kaynakların Asya ve diğer yerlerde erimesinde başı çekmektedir. Deterjan ve kimsayasal atıklardan dolayı su kirliliği; özellikle yerleşim bölgelerinde hava kirliliği; orman tahribi; Artan boğaz trafiğinden dolayı petrol sızıntısı.

-- Demografi --

Açıklama Japonya Türkiye
Nüfus 127.333.002 (Temmuz 2004 tahmini) 68.893.918 (Temmuz 2004 tahmini)
Yaş dağılımı 0-14 yaş: %14.3 (9.337.867 erkek; 8.876.996 dişi)
15-64 yaş: %66.7 (42.697.264 erkek; 42.196.865 dişi)
65 ve üzeri yaş: %19 (10.169.190 erkek; 14.054.850 dişi)
0-14 yaş: %26.6 (9.328.108 erkek; 8.990.742 dişi)
15-64 yaş: %66.8 (23.394.465 erkek; 22.650.532 dişi)
65 ve üzeri yaş: %6.6
(2.078.881 erkek; 2.451.190 dişi)
Yaş Ortalaması Toplam: 42,3 yaş
Erkek: 40,5 yaş
Dişi: 44,1 yaş (2004 tahmini)
Toplam: 27,3 yaş
Erkek: 27,1 yaş
Dişi: 27,5 yaş (2004 tahmini)
Nüfus artış oranı %0,08 (2004 tahmini) %1,13 (2004 tahmini)
Doğum oranı 9,56 doğum / 1000 nüfus (2004 tahmini) 17,22 doğum / 1000 nüfus (2004 tahmini)
Ölüm oranı 8,75 ölüm / 1000 nüfus (2004 tahmini) 5,95 ölüm / 1000 nüfus (2004 tahmini)
Cinsiyet oranı Doğumda: 1,05 erkek/dişi
15 yaş altı: 1,05 erkek/dişi
15-64 yaş: 1,01 erkek/dişi
65 yaş ve üstü: 0,72 erkek/dişi
Toplam: 0,96 erkek/dişi (2004 tahmini)
Doğumda: 1,05 erkek/dişi
15 yaş altı: 1,04 erkek/dişi
15-64 yaş: 1,03 erkek/dişi
65 yaş ve üstü: 0,85 erkek/dişi
Toplam: 1,02 erkek/dişi (2004 tahmini)
Bebek ölüm oranı Toplam: 3,28 ölüm/ 1000 doğum
Dişi: 3 ölüm/ 1000 doğum
Erkek: 3,54 ölüm/ 1000 doğum
Toplam: 42,62 ölüm/ 1000 doğum
Dişi: 38,76 ölüm/ 1000 doğum
Erkek: 46,3 ölüm/ 1000 doğum
Ortlama yaşam süresi Toplam nüfus: 81,04 sene
Erkek: 77,74 sene
Dişi: 84,51 sene (2004 tahmini)
Toplam nüfus: 72,08 sene
Erkek: 69,68 sene
Dişi: 74,61 sene (2004 tahmini)
Toplam doğurganlık oranı 1,38 doğum/kadın 1,98 doğum/kadın
Aids/HIV-yaygınlık oranı %0,1 den az (2001 tahmini) %0,1 den az (2001 tahmini)
Not: Ülkeye özel örnek elde edilememiştir.
Aids/HIV-hastası 12.000 (2001 tahmini) Veri Yok
Aids/HIV-ölüm 430 (2001 tahmini) Veri Yok
Dinler %84 Shinto ve Budist, %16 diğer Müslüman %99,8 (çoğunluk Sünni), %0,2 diğer (çoğunluk Hristiyan ve Musevi)
Diller Japonca Türkçe (Resmi), Kürtçe, Arapça, Ermenice, Yunanca
Okuma-yazma oranı 15 yaş ve üstü %99 (1995 tahmini) 15 yaş ve üstü %86,5 (2003 tahmini)

-- Ekonomi
--

Açıklama Japonya Türkiye
GDP
(Not: GDP- Gayri Safi Yurtiçi Hasıla)
Satın alma güç paritesi - 3,567 trilyon USD (2003 tahmini) Satın alma güç paritesi - 455,3 milyar USD (2003 tahmini)
GDP - büyüme oranı %2.3 (2003 tahmini) %5 (2003 tahmini)
GDP - kişi başı 28.000 USD (2003 tahmini) 6.700 USD (2003 tahmini)
GDP - Sektörel dağılım Tarım: %1,4
Endüstri: %30,9
Servis: %67,7 (2001 tahmini)
Tarım: %11,9
Endüstri: %29,6
Servis: %58,5 (2002 tahmini)
Fakirlik düzeyi altındaki nüfus %0 (2001) %18 (2001)
Enflasyon oranı (Tüketici fiyatları) -%0,3 (2003 tahmini) +%18,4 (2003 tahmini)
İş gücü 66,66 milyon (2003) 23,8 milyon
Not: Yaklaşık 1,2 milyon Türk yurt dışında çalışmaktadır.
İş gücü dağılımı Servis %70, endüstri %25, tarım %5 (2002 tahmini) tarım %39,7, servis %37,9, endüstri %22,4, (2001, 3. çeyreği)
İşsizlik oranı %5,3 (2003) %11,3 (artı eksik istihdamın %6,1 i) (2003)
Bütçe Gelirler: 380 milyar USD
Giderler: 746 milyar USD
Gelirler: 42,4 milyar USD
Giderler: 69,1 milyar USD
Endüstriler Dünyanın en büyük ve teknolojik olarak ileri; araç motoru, elektronik donanım, makina araçları, çelik ve demir harici metal, gemi, kimyasal, tekstil ve işlenmiş yiyecek üreticileri arasındadır. Tekstil, işlenmiş gıda, otomobil, maden (kömür, krom, bakır, bor), çelik, petrol ürünleri, inşaat, ormancılık, kağıt
Endüstriyel üretim büyüme oranı %1,9 (2003 tahmini) %16,7 (2003 tahmini)
Elektrik üretimi 1,037 trilyon kWh (2001) 116,6 milyar kWh (2001)
Elektrik üretim kaynak dağılımı Fosil yakıt: %60
Baraj: %8,4
Nükleer: %29,8
Diğer: %1,8
Fosil yakıt: %79,3
Baraj: %20,4
Nükleer: %0
Diğer: %0,3
Elektrik tüketimi 964,4 milyar kWh (2001) 112,6 milyar kWh (2001)
Elektrik ithalatı 0 kWh (2001) 433 milyon kWh (2001)
Elektrik ihracatı 0 kWh (2001) 4,579 milyar kWh (2001)
Petrol üretimi 17.330 varil/gün (2001) 48.000 varil/gün (2001)
Petrol tüketimi 5,29 milyon varil/gün (2001) 619.500 varil/gün (2001)
Petrol ithalatı 93.664 varil/gün (2001) 46.110 varil/gün (2001)
Petrol ihracatı 5,449 milyon varil/gün (2001) 616.500 milyon varil/gün (2001)
Doğal gaz üretimi 2,519 milyar cu m 312 milyon cu m
Doğal gaz tüketimi 80,42 milyar cu m 15,94 milyar cu m
Doğal gaz ithalatı 0 cu m 0 cu m
Doğal gaz ihracatı 77,73 milyar cu m 15,75 milyar cu m
Tarım ürünleri pirinç, şeker kamışı, sebzeler, meyva, domuz, kümes hayvanı, süt ürünleri, yumurta, balık Tütün, pamuk, hububat, zeytin, şeker kamışı, baklagil, turunçgil, canlı hayvan
İhracat 447,1 milyar USD (2003 tahmini) 49,12 milyar USD (2003 tahmini)
İhraç ürünleri Motorlu araçlar, yarı iletkenler, ofis makinaları, kimyasallar giyim, yiyecek, textil, metal ürünleri, ulaşım ekipmanı
İhraç ülkeleri ABD %28,8; Çin %9,6; Kuzey Kore %6,9; Taiwan %6,3; Hong Kong %6,1 (2002) Almanya %16,6; ABD %9,2; İngiltere %8,5; İtalya %6,4; Fransa %6 (2002)
İthalat 346,6 milyar USD 62,43 milyar USD
İthal ürünleri Makina ve parça, petrol, yiyecek, kimyasal, tekstil, ham madde (2001) Makina, kimyasal, petrol, ulaşım ekipmanı
İthal ülkeleri Çin %18,3; ABD %17,4; Kuzey Kore %4,6; Endonezya %4,2; Avustralya %4,1 (2002) Almanya %13,7; İtalya %8; Rusya %7,5; ABD %6; Fransa %6; İngiltere %4,7; İsviçre %4,2 (2002)
Dış borç Yok (2002) 141,3 milyar (2003 sonu ile)
Para birimi Yen JPY Türk lira (TRL)
Para birimi kodu JPY TRL
Kur pariteleri Yen - USD: 115.93 (2003), 125.39 (2002), 121.53 (2001), 107.77 (2000), 113.91 (1999) TRL - USD: Veri yok(2003), 1,507,230 (2002), 1,225,590 (2001), 625,218 (2000), 418,783 (1999), 151,865 (1997)
Mali yıl 1 Nisan - 31 Mart Takvim yılı

-- İletişim --

Açıklama Japonya Türkiye
Telefon sayısı 71,149 milyon (2002) 18.914.900 (2002)
Cep telefonu sayısı 81.118.400 (2002) 23.374.400 (2002)
Radyo yayın istasyonları AM 215 artı 370 yineleyici, FM 89 artı 485 yineleyici, kısa dalga 21 (2001) AM 16, FM 107, kısa dalga 6 (2001)
Televizyon yayın istasyonları 211 artı 7.341 yineleyici 635 artı 2.934 yineleyici
İnternet ülke kodu .jp .tr
İnternet host 9.260.117 (2002) 154.585 (2002)
İnternet kullanıcısı 57,2 milyon (2002) 4,9 milyon (2002)

-- Ulaşım
--

Açıklama Japonya Türkiye
Tren yolları 23.167 km (15.995 km si elektrikli) 8.607 km
Otoyollar 1.161.894 km 385.960 km
Su yolları Yaklaşık 1.770 km Yaklaşık 1.200 km
Boru hatları Gaz 2.719 km, petrol 170 km, petrol/gaz/su 60 km (2003) Gaz 3.177 km, petrol 3.562 km (2003)
Limanlar Akita, Amagasaki, Chiba, Hachinohe, Hakodate, Higashi-Harima, Himeji, Hiroshima, Kawasaki, Kinuura, Kobe, Kushiro, Mizushima, Moji, Nagoya, Osaka, Sakai, Sakaide, Shimizu, Tokyo, Tomakomai Gemlik, Hopa, Iskenderun, Istanbul, Izmir, Kocaeli (Izmit), Icel (Mersin), Samsun, Trabzon
Havaalanları 174 (2003 tahmini) 120 (2003 tahmini)
Asfalt pistli havaalanları Toplam: 143
3047 m'den uzun: 7
2438 ile 3047 m arası: 37
1524 ile 2437 m arası: 39
914 ile 1523 m arası: 28
914 m'den kısa: 39
Toplam: 87
3047 m'den uzun: 16
2438 ile 3047 m arası: 30
1524 ile 2437 m arası: 20
914 ile 1523 m arası: 17
914 m'den kısa: 4
Asfalt pistsiz havaalanları Toplam: 31
3047 m'den uzun: 1
914 ile 1523 m arası: 4
914 m'den kısa: 26
Toplam: 33
3047 m'den uzun: 1
914 ile 1523 m arası: 8
914 m'den kısa: 21
1524 ile 2437 m arası: 2
Heliportlar 15 (2003 tahmini) 14 (2003 tahmini)


-- Devlet Yapısı -- (Karşılaştırmasız)

Açıklama Japonya
Devlet Tipi Anayasal monarşi ile parlamenter sistem
Başkent Tokyo
İdari bölümler 47 Bölge:Aichi, Akita, Aomori, Chiba, Ehime, Fukui, Fukuoka, Fukushima, Gifu, Gumma, Hiroshima, Hokkaido, Hyogo, Ibaraki, Ishikawa, Iwate, Kagawa, Kagoshima, Kanagawa, Kochi, Kumamoto, Kyoto, Mie, Miyagi, Miyazaki, Nagano, Nagasaki, Nara, Niigata, Oita, Okayama, Okinawa, Osaka, Saga, Saitama, Shiga, Shimane, Shizuoka, Tochigi, Tokushima, Tokyo, Tottori, Toyama, Wakayama, Yamagata, Yamaguchi, Yamanashi
Bağımsızlık İ.Ö 660 (İmparator Jimmu tarafından gelenksel kuruluş)
Anayasa 3 Mayıs 1947
Oy kullanma yaşı 20 yaş
Politik partiler ve liderleri Democratic Party of Japan (Japon Demokratik Partisi) veya DPJ [N/A, başkan; Katsuya OKADA, genel sekreter];
Japan Communist Party(Japon Komünist partisi) veya JCP [Kazuo SHII, başkan; Tadayoshi ICHIDA, genel sekreter];
Komeito [Takenori KANZAKI, başkan; Tetsuzo FUYUSHIBA,genel sekreter];
Liberal Democratic Party (Liberal Demokrat Parti) veya LDP [Junichiro KOIZUMI, başkan(Aynı zamanda şu andaki Başbakan); Shinzo ABE, genel sekreter];
Social Democratic Party(Sosyal Demokrat Parti) veya SDP [Mizuho FUKUSHIMA, başkan; Seiji MATAICHI, genel sekreter]
Üye olduğu uluslararası organizasyonlar AfDB, APEC, ARF, AsDB, ASEAN (dialogue partner), Australia Group, BIS, CE (observer), CERN (observer), CP, EBRD, FAO, G-5, G-7, G-8, G-10, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICFTU, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, ISO, ITU, NAM (guest), NEA, NSG, OAS (observer), OECD, OPCW, OSCE (partner), Paris Club, PCA, UN, UNCTAD, UNDOF, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNITAR, UNMISET, UNMOVIC, UNRWA, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WToO, WTrO, ZC


Ana Sayfa   Sayfa Başı
©Copyright 2005 Minik Japonya

Sitemiz hakkındaki yorum ve isteklerinizi
lütfen çekinmeden bize yazınız